Dedicated to development

through law and justice

logo
info@svlclaw.com

+977-1-4222107/4225194

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३


The Government of Nepal has signed a Project Development Agreement (PDA) with Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd. (NWEDC) on December 29, 2016 for Upper Trishuli -1 Hydropower Project of 216MW (UT-1 Project). PDA is a concession agreement for 35 years under BOOT contract. Sinha Verma Law Concern (SVLC) led the PDA negotiation […]


राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षणः प्रभाबकारीता र कठिनाई बिषय प्रबेशः लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्यपूर्ती गर्न तथा देशको बिकास निर्माण गर्नको लागि राजस्व महत्वपूर्ण श्रोत हो । यो श्रोतको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । राज्यले बिभिन्न क्षेत्रमा बितरण गर्ने पुँजीको प्रमूख श्रोत करदाताले तिर्ने कर हो । करदाताले प्रचलित कर कानून तथा साल बसाली आउने […]


Curb on Company Registrar – Published in New Business Age Can Office of Company Registrar (OCR) invalidate general meeting of a company? Should a general meeting of a company be held only under the call of the company’s board of directors? Is there any limitation for OCR on interference in the internal affairs of a company? […]


करार ऐन, २०५६ का व्यवहारिक समस्याहरु – अभियान दैनिक पत्रिका २०२३ सालको करार ऐनलाई खारेज गरी आएको करार ऐन, २०५६ जारी हुंदा सरोकारवालाहरुसंग राम्ररी छलफल भएको थियो । करार कानूनका विकसित अवधारणा र व्यवहारहरुलाई समेटेर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिई ल्याइएको ऐन भएकोले हालसम्म यसमा सारभूत संसोधनको आवस्यकता परेको छैन । तर, यसको अर्थ विद्यमान करार […]


  कर कानूनका जटिलता – अन्नपूर्ण पोष्ट राज्य संचालनको मुल आधार नै राजस्व हो । राजस्वको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । करको बिभीन्न श्रोतहरु मध्ये भंसार,अन्तःशुल्क,मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरले राजस्व संकलनकमा योगदान प्रदान गरि यी करहरुले राजस्वको एउटा हिस्सा ओगटि रहेको छ । बिगतमा राजस्वको मुख्य श्रोत जग्गा जमिन जस्ता सम्पत्तिसंग सम्बन्धित करहरु […]


Address

 Sinha Verma Law Concern
    Gaurav Marga 63, Maitighar, Babarmahal, Kathmandu, Nepal
    P.O.Box: 14465
 +977-1-4222107/4225194
 info@svlclaw.com

Connect With Us