Dedicated to development

through law and justice

logo
info@svlclaw.com

+977-1-4222107/4225194

Presenation on Labor Enactments


The Ministry of Energy (the MoE) is responsible for establishing and implementing policies related to the development of Nepal’s energy resources, the regulation of the energy sector, and the conservation and use of energy. The Department of the Electricity Authority (the DoED) is a division within the Ministry of Energy that issues the licences and […]


औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३


The Government of Nepal has signed a Project Development Agreement (PDA) with Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd. (NWEDC) on December 29, 2016 for Upper Trishuli -1 Hydropower Project of 216MW (UT-1 Project). PDA is a concession agreement for 35 years under BOOT contract. Sinha Verma Law Concern (SVLC) led the PDA negotiation […]


राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षणः प्रभाबकारीता र कठिनाई बिषय प्रबेशः लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्यपूर्ती गर्न तथा देशको बिकास निर्माण गर्नको लागि राजस्व महत्वपूर्ण श्रोत हो । यो श्रोतको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । राज्यले बिभिन्न क्षेत्रमा बितरण गर्ने पुँजीको प्रमूख श्रोत करदाताले तिर्ने कर हो । करदाताले प्रचलित कर कानून तथा साल बसाली आउने […]


Curb on Company Registrar – Published in New Business Age Can Office of Company Registrar (OCR) invalidate general meeting of a company? Should a general meeting of a company be held only under the call of the company’s board of directors? Is there any limitation for OCR on interference in the internal affairs of a company? […]


करार ऐन, २०५६ का व्यवहारिक समस्याहरु – अभियान दैनिक पत्रिका २०२३ सालको करार ऐनलाई खारेज गरी आएको करार ऐन, २०५६ जारी हुंदा सरोकारवालाहरुसंग राम्ररी छलफल भएको थियो । करार कानूनका विकसित अवधारणा र व्यवहारहरुलाई समेटेर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिई ल्याइएको ऐन भएकोले हालसम्म यसमा सारभूत संसोधनको आवस्यकता परेको छैन । तर, यसको अर्थ विद्यमान करार […]


  कर कानूनका जटिलता – अन्नपूर्ण पोष्ट राज्य संचालनको मुल आधार नै राजस्व हो । राजस्वको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । करको बिभीन्न श्रोतहरु मध्ये भंसार,अन्तःशुल्क,मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरले राजस्व संकलनकमा योगदान प्रदान गरि यी करहरुले राजस्वको एउटा हिस्सा ओगटि रहेको छ । बिगतमा राजस्वको मुख्य श्रोत जग्गा जमिन जस्ता सम्पत्तिसंग सम्बन्धित करहरु […]


Address

 Sinha Verma Law Concern
    Gaurav Marga 63, Maitighar, Babarmahal, Kathmandu, Nepal
    P.O.Box: 14456
 +977-1-4222107/4225194
 info@svlclaw.com

Connect With Us