Mon-Sat 9.00-18.00

Saturday Closed

Gaurav Marga 63, Maitighar, Babarmahal, Kathmandu Nepal

Certificate of Appreciation Cricket Association of Nepal


By Sinhaverma

Related Articles

2019

15th

Jul

Corporate Governance Guide 2019 – Nepal

The Corporate Governance guide provides expert legal commentary on rules, requirements practices adopted by business houses, an overview of the…

2019

21st

Jan

कर कानूनका जटिलता

कर कानूनका जटिलता – अन्नपूर्ण पोष्ट राज्य संचालनको मुल आधार नै राजस्व हो । राजस्वको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो…

2019

21st

Jan

करार ऐन, २०५६ का व्यवहारिक समस्याहरु

२०२३ सालको करार ऐनलाई खारेज गरी आएको करार ऐन, २०५६ जारी हुंदा सरोकारवालाहरुसंग राम्ररी छलफल भएको थियो । करार कानूनका…

2019

21st

Jan

Curb on Company Registrar

Curb on Company Registrar – Published in New Business Age Can Office of Company Registrar (OCR) invalidate general meeting of a…

2019

21st

Jan

राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षणः प्रभाबकारीता र कठिनाई

बिषय प्रबेशः लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्यपूर्ती गर्न तथा देशको बिकास निर्माण गर्नको लागि राजस्व महत्वपूर्ण श्रोत हो । यो श्रोतको आधार…